สร้างเมื่อ :

ประกาศรายละเอียดกิจกรรมช่วง Closed Beta

ระยะเวลากิจกรรม : วันนี้ - 13กรกฏาคม 2566 เวลา 23.59 น.      

                       

  ห้ามกดข้ามเลเวล! หากต้องการร่วมกิจกรรมนี้

 •     กิจกรรม : เก็บเลเวลช่วง Closed beta หมายเหตุ : ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องไม่กดข้ามเลเวลเพื่อร่วมกิจกรรมนี้
 •     รายละเอียด : Level Up เก็บเลเวลครบ 85,90,99 รับไอเทมฟรีวันเปิดให้บริการจริง! มาเก็บเลเวลรับไอเทมและร่วมทดสอบไปพร้อมกันกับช่วง Close Beta

 •     ⭐เกบเลเวล ครบ 85
 •       Field Manual 5 Ea แบบเดลไม่ได้ ตั้งขายไม่ได้
 •       Bubble Gum 5 Ea แบบเดลไม่ได้ ตั้งขายไม่ได้

 •     ⭐เกบเลเวล ครบ 90
 •       Field Manual 5 Ea แบบเดลไม่ได้ ตั้งขายไม่ได้
 •       Bubble Gum 5 Ea แบบเดลไม่ได้ ตั้งขายไม่ได้
 •       กล่อง COSTUME เปิดได้กระเป๋า 3วัน EXP 10%

 •     ⭐เกบเลเวล ครบ 99
 •       Field Manual 5 Ea แบบเดลไม่ได้ ตั้งขายไม่ได้
 •       Bubble Gum 5 Ea แบบเดลไม่ได้ ตั้งขายไม่ได้
 •       กล่อง COSTUME เปิดได้กระเป๋า 3วัน EXP 10%
 •       Costume Egg #1 ที่จะลงเมื่อเปิดให้บริการจริง 1 Ea

                       

  กิจกรรมนี้สามารถร่วมได้ทุกคน

 •     กิจกรรม : กิจกรรมสายฟาร์ม
 •          ตีมอนสเตอร์ในแผนที่ PK ดรอปไอเทม สุ่มรับรางวัล 100-1,000 บาท
 •     เงินรางวัลรวม : 1,000,000 บาท
 •     ระยะเวลากิจกรรม : ช่วงทดสอบ Closed Beta
 •     รายละเอียด : ตีมอนสเตอร์ในแผนที่กิจกรรม ซึ่งเปิดเป็น PK สามารถฆ่ากันได้ มีสิทธิ์ได้รับไอเทม Ang Pao ไอเทมนี้สามารถ เทรดได้ เมื่อกดใช้ สุ่มรับเงินรางวัล 100-1,000 บาท
 •     ซึ่งสามารถติดต่อรับรางวัลและแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อรับได้ที่ทีมงาน โดยจะได้รับในช่วงสัปดาห์แรกที่เปิด Open Beta
 • มีสิทธิ์ได้รับไอเทม Ang Pao เมื่อตีมอนสเตอร์ในแผนที่กิจกรรม
 • เมื่อกดใช้ สุ่มรับเงินรางวัล 100-1,000 บาท

                         

   กิจกรรมนี้สามารถร่วมได้ทุกคน

  •     กิจกรรม : กิจกรรมล่าบอส
  •     เงินรางวัลรวม : 500,000 บาท
  •     ระยะเวลากิจกรรม : ช่วงทดสอบ Closed Beta
  •     รายละเอียด : ตีมอนสเตอร์ประเภทบอสในแผนที่ล่าบอสตามแผนที่ปกติ ซึ่งเปิดเป็น PK สามารถฆ่ากันได้ มีสิทธิ์ได้รับไอเทม Ang Pao ซึ่งดรอปง่ายกว่ากิจกรรมสายฟาร์ม ไอเทมนี้สามารถ เทรดได้ เมื่อกดใช้ สุ่มรับเงินรางวัล 100-1,000 บาท ซึ่งสามารถติดต่อรับรางวัลและแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อรับได้ที่ทีมงาน โดยจะได้รับในช่วงสัปดาห์แรกที่เปิด Open Beta
  • มีสิทธิ์ได้รับไอเทม Ang Pao เมื่อตีมอนสเตอร์ในแผนที่กิจกรรม
  • เมื่อกดใช้ สุ่มรับเงินรางวัล 100-1,000 บาท