อัพเดทเมื่อ :


จะมีการอัพเดท 21.00 เพิ่อปรับเปลี่ยนดังนี้

  พิกัด MORROC TOWN(morocc) 154,139


  ตารางแสดงโปรเจควิจัยที่เปิดให้ใช้งาน
   วัตถุดิบ   ค่าวิจัย   โอกาสสำเร็จ   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   Black Glasses 5ea   เงิน 990,000z    45%   Red Glasses 
   NinjaScroll 4ea   เงิน 990,000z    55%   RainBow Scarf  
   Archer Figure   เงิน 1,990,000z   50%   Upg Archer Figure *** BAN GVG/PVP ***
   Thief Figure   เงิน 1,990,000z   50%   Upg Thief Figure *** BAN GVG/PVP ***
   Mage Figure   เงิน 1,990,000z   50%   Upg Mage Figure *** BAN GVG/PVP ***
   Sword Figure   เงิน 1,990,000z   50%   Upg Sword Figure *** BAN GVG/PVP ***
   Merchant Figure   เงิน 1,990,000z   50%   Upg Merchant Figure *** BAN GVG/PVP ***
   Bubble Gum   เงิน 70,000z   50%   Bubble Gum Card Equip 
    
   Candy Cane In Mouth   เงิน 3,000,000z   20%   Soda In Mouth 
   Orange In Mounth   Fish In Mouth 1ea+เงิน 3,000,000z   50%   Golden Fish *** BAN GVG/PVP ***
   Gentleman's Pipe   Spiked Scarf 1ea+เงิน 2,000,000z   30%   Handkerchief In Mouth 
   Costume_Tier 1 น้ำหนัก + 200 (Costume Garment)   เงิน 2,000,000z   30%   Costume_Tier 1 น้ำหนัก + 500(Costume Garment) 
   Pink Pajamas Hat   Oridecon x50 + เงิน 1,000,000z   30%   Melon Headphone 
   Blue Pajamas Hat    Oridecon x50 + เงิน 1,000,000z   30%   Melon Headphone 
   Pink Pajamas Hat[]   Oridecon x70 + เงิน 1,000,000z   40%   Melon Headphone[1] 
   Blue Pajamas Hat []   Oridecon x70 + เงิน 1,000,000z   40%   Melon Headphone[1] 
   Rainbow Scarf   Love In Mouth+Enriched Oridecon   40%   Upg RainBowScarf 
   Upg Thief Figure[]   Enriched Elunium + เงิน 1,000,000z   40%   assassin figure *** BAN GVG/PVP ***
   Upg Swordman Figure[]   Enriched Elunium + เงิน 1,000,000z   40%   crusader figure *** BAN GVG/PVP ***
   Lucky Coin 2ea      30%   Lucky Craft 20% 
   Upg Archer Figure[]   Enriched Elunium + เงิน 1,000,000z   40%   Hunter Figure *** BAN GVG/PVP ***
   Angel Spirit [0]    เงิน 2,000,000z   40%   Upg Angel Spirit [0] 
   Blush of Groom   เงิน 2,000,000z   40%   Upg Blush of Groom 
   Valentine Hat[1]   เงิน 1,500,000z   40%   Upg Valentine's Hat [1]  
   Cyclop's Eye   เงิน 3,000,000z   40%   UPG Cyclop's Eye 
   Well-Chewed Pencil   Love In Mounth   40%   Red Pencil In Mouth 
   Ship Captain Hat[1]    เงิน 3,000,000z   40%   Blue Ship Captain[1]  
   Snake Head Hat   Enriched Oridecon + 3,000,000z   40%   White Snake Hat 
   Robo Eye   Enriched Elunium + 3,000,000z   40%   Red Robo  
   Upg Thief Figure    Enriched Elunium + 1,000,000z   40%   Rogue Figure *** BAN GVG/PVP ***
    +4 Muffler []   Oridecon x100ea   20%   Ability Red Muffler[] *** BAN GVG/PVP ***
    +7 Muffler []   Lucky Craft 20%ea   100%   Ability Red Muffler[] *** BAN GVG/PVP ***
   Magic Eyes    Tucan Hat [1]    40%   Golden Apple of Archer[]  
   Sigrun's Wings   Enriched Elunium + 3,000,000z   40%   Celestial Dark Flame 
   Red Tailed Ribbon [1]   Enriched Elunium + 3,000,000z   40%   Wrapping Cloth Ribbon [] 
   Chicken Hat [1]    Enriched Elunium + 3,000,000z   40%   Chicken Of Love Hat [1] 
   Spade Card In Mouth   Enriched Elunium + 3,000,000z   40%   Golden Smoking Pipe  
   Soda In Mouth    Orange In Mouth + 2,000,000z   40%   Orange Soda In Mouth 
   Upg Swordman Figure []    Enriched Elunium+1,000,000z   40%   Knight Figure (Pierce) 
   Upg RainBowScarf    Love In Mouth+ 5,000,000z   40%   Cherryblossom in Mouth 
   Thief Clothes [1]    C Arale Hat + Lucky Coin   50%   Upg Rogue Clothes [1] 
   Alice Doll [1]    Melon Headphone[1] + 5,000,000z   50%   Drooping Oscar [1] 
   Manteau [1] 2ea   Enriched Oridecon + 1,000,000z   50%   Ability Yellow Muffler[1]  *** BAN GVG/PVP ***
   Upg Blush of Groom   Enriched Elunium + 3,000,000z   40%   Brush Heart of Groom 
   Full Plate [1] 2ea   C Red Hat Halloween + Lucky Coin   50%   Upg Knight Full Plate (Pierce) [1]  *** BAN GVG/PVP ***
   Sorin Doll Hat [1]    Enriched Elunium + 3,000,000z   40%   Triangle Rune [1]  
   Upg Cyclop's Eye    Sigrun's Wings + 3,000,000z   70%   Eyes Of Ifrit  
   Tights [1] 4ea    C Sweet Bobbet + Lucky Coin   50%   Upg Hunter Tights [1]  *** BAN GVG/PVP ***
   Guard [1] 2ea    Enriched Oridecon + 1,000,000z   50%   Ability Blue Muffler[1]  *** BAN GVG/PVP ***
   Upg Angel Spirit [0]   Enriched Oridecon x2 + 3,000,000z   40%   Bat Mask 
   Magic Eyes    Pink Pajamas Hat[1] + 3,000,000z   40%   Lovely Heart Cap [1]  
   Silk Robe [1] 4ea    C Astrologer T Hat + Lucky Coin   50%   Upg Assassin Clothes [1]  *** BAN GVG/PVP ***
   Spade Card In Mouth   Enriched Oridecon *2 + 3,000,000z   40%   Poring Letter 
   Upg Clip   Upg Mage Figure[1] + Oridecon*70ea + 2,000,000z    60%   Upg Clip Of INT[1] 
   Upg Clip   Upg Sword Figure[1] + Oridecon*70ea + 2,000,000z    60%   Upg Clip Of VIT[1] 
   Rideword Hat   Joker Jester + 3,000,000z   40%   Blood Angel Hair Band [1]  *** BAN GVG/PVP ***
   Upg Clip    Acolyte Figure [1] + Oridecon*70ea + 2,000,000z    60%   Upg Clip Of STR[1] 
   Upg Clip   Upg Archer Figure[] + Oridecon*70ea + 2,000,000z    60%   Upg Clip Of DEX[1] 
   Red Pencil In Mouth   Enriched Elunium + 3,000,000z   40%   Blue Pencil In Mouth  
   Upg Clip    Upg Thief Figure[1] + Oridecon*70ea + 2,000,000z    60%   Upg Clip Of AGI[1] 
   Upg Clip   Upg Merchant Figure[1] + Oridecon*70ea + 2,000,000z    60%   Upg Clip Of LUK[1] 
   Drooping Oscar [1]   C Bear Head + 3,000,000z    60%   Flying Evil Wings [1] 
   Orange Soda In Mouth   Enriched Oridecon + 3,000,000z   60%   Sparkler Stick 
   Upg Swordman Figure []   Enriched Elunium + 1,000,000z   40%   Crusader Figure (Holy) [1] 
   Shoes [1] 4ea   C Jejecap + Lucky Coin   60%   Upg Crusader Full Plate (Holy) [1] 
   Shadow Shield   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Knight Shadow Shield 
   Shadow Shield   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Crusader Shadow Shield 
   Shadow Shield   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Wizard Shadow Shield 
   Shadow Shield   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Sage Shadow Shield 
   Shadow Shoes   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Crusader Shadow Shoes 
   Shadow Shoes   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Knight Shadow Shoes 
   Chain Mail[1] 4ea   C Pop Popcorn Hat + Lucky Coin    50%   Upg Crusader Chain Mail (Grand Cross) [1]  
   Shadow Shoes   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Monk Shadow Shoes 
   Shadow Shoes   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Priest Shadow Shoes 
   Shadow Shield   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   MonkShadow Shield 
   Sunglasses [1]   +5 Guaranteed Equipment + 2,000,000z    70%   Power Of Thor [1] 
   Shadow Shoes   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Wizard Shadow Shoes 
   Shadow Shoes   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Sage Shadow Shoes 
   Armor Shadow   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Monk Armor Shadow 
   Sunglasses [1]   +5 Guaranteed Equipment + Eyes Of Ifrit    70%   Eyes Of Ifrit [1] 
   Shadow Armor   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Sage Shadow Armor 
   Shadow Armor   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Wizard Shadow Armor 
   Upg Merchant Figure []   Enriched Elunium + 1,000,000z    40%   Blacksmith Figure [1] 
   Sunglasses [1]   +5 Guaranteed Equipment + Brush Heart of Groom   70%   Brush Heart of Groom [1]  
   Shadow Earring   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Knight Shadow Earring 
   Shadow Earring   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Crusader Shadow Earring 
   Buckler [1] 4ea   C Cat Santa Hat + Lucky Coin    50%   Upg Blacksmith Lord's Clothes [1] 
   Shadow Earring   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Wizard Shadow Earring 
   Shadow Earring   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Sage Shadow Earring 
   Boots [1] 2ea   Enriched Elunium + 1,000,000z    50%   Ability Purple Muffler[1] 
   Shadow Earring   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Monk Shadow Earring 
   Shadow Earring   Enriched Elunium + 1,000,000z    60%   Priest Shadow Earring 

  หมายเหตุ : สามารถใช้งาน Lucky Coin เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จได้ 10% และ Lucky Craft 100%


        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

      

        

    

      

            

      
  Morroc Town(morocc) 154,133


  ตารางแสดงการเจาะรู[]ไอเท็มที่เปิดให้ใช้งาน
   วัตถุดิบ   สิ่งที่ต้องใช้   โอกาสสำเร็จ   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   Undershirt   Undershirt x1, Ori x25, Elu x25 + เงิน 200,000z   30%   Undershirt[1] 
   Pantie   Pantie x5, Ori x10 ,Elu x10 + เงิน 200,000z    20%   Pantie[1] 
   Upg Archer Figure   Upg Archer Figure + เงิน 990,000z   60%   Upg Archer Figure[1] 
   Upg Thief Figure   Upg Thief Figure + เงิน 990,000z   60%   Upg Thief Figure[1] 
   Upg Mage Figure   Upg Mage Figure + เงิน 990,000z   60%   Upg Mage Figure[1] 
   Upg Sword Figure   Upg Sword Figure + เงิน 990,000z   60%   Upg Sword Figure[1] 
   Upg Merchant Figure   Upg Merchant Figure + เงิน 990,000z   60%   Upg Merchant Figure[1] 
   Acolyte Figure   Acolyte Figure + เงิน 990,000z   50%   Acolyte Figure [1]*** ใส่ใน GVG/PVP ได้ *** 
   Chicken Hat   Chicken Hat + เงิน 990,000z   40%   Chicken Hat [1] 
   Valentine Hat   Valentine Hat + เงิน 990,000z   40%   Valentine Hat[1] 
   Memory Book   Memory Book, Ori x5 , Elu x10 + เงิน 900,000z   30%   Memory Book[1] 
   Pink Pajamas Hat   เงิน 1,500,000z   30%   Pink Pajamas Hat[1] 
   Blue Pajamas Hat   เงิน 1,500,000z   30%   Blue Pajamas Hat[1] 
   Melon Headphone   เงิน 1,900,000z   40%   Melon Headphone[1] 
   Red Tailed Ribbon   เงิน 1,900,000z   40%   Red Tailed Ribbon [1] 
   Stunner [0]   เงิน 2,000,000z   30%   Stunner [2]     

      

      

    

    
  Morroc Town(morocc) 165,141


  ตารางแสดงการอัพเกรดไอเท็มที่เปิดให้ใช้งาน
   วัตถุดิบ   สิ่งที่ต้องใช้   โอกาสสำเร็จ   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   Silk Robe[1]   Silk Robe[1] x3, Ori x10, Elu x10   100%   UPG Silk Robe [1] 
   Saint's Robe[1]   Saint's Robe[1] x3, Ori x10, Elu x10   100%   UPG Saint's Robe[1] 
   Chain Mail[1]   Chain Mail[1] x3, Ori x10, Elu x10   100%   UPG Chain Mail[1] 
   Tights[1]   Tights[1] x3, Ori x10, Elu x10   100%   UPG Tights[1] 
   Guard[1]   Guard[1] x3, Ori x10, Elu x10   100%   UPG Guard[1] 
   Buckler[1]   Buckler[1] x3, Ori x10, Elu x10   100%   UPG Buckler[1] 
   Muffler[1]   Muffler[1] x3, Ori x10, Elu x10   100%   UPG Muffler[1] 
   Manteau[1]   Manteau[1] x3, Ori x10, Elu x10   100%   UPG Manteau[1] 
   Shoes[1]   Shoes[1] x3, Ori x10, Elu x10   100%   UPG Shoes[1] 
   Boots[1]   Boots[1] x3, Ori x10, Elu x10   100%   UPG Boots[1] 
  คำเตือน : โปรดถอดของที่มีในตัวก่อนทำ มิเช่นนั้นของในตัวอาจถูกนับเป็นส่วนผสมในการทำการอัพเกรด