สร้างเมื่อ :

รายละเอียด OPTION REFINE BONUS

*** UPDATED 22/10/2023 ***

  • REFINE BONUS : ตีบวกเพิ่มโบนัส เพื่อให้การเล่นมีความหลากหลายแตกต่างไม่จำเจแบบเก่าๆ
  •                      Build Refine ปรับแต่งกับค่าตีบวกไอเทมของสวมใส่ต่างๆ กับการนำระบบใหม่ของเกม RO มาเข้าร่วมกับระบบ Bonus Option
  •                      ซึ่งเป็นระบบของเกม RO ในยุคใหม่ๆที่เราจะนำมาเข้าร่วม จะทำการผลักดันนักล่าของ[] และ อีลู โอลิ รวมถึงความสนุกกับการทำของที่มีความแปลกใหม่ไม่จำเจแบบเก่าๆ

  •                      สำหรับ Patch Pre Renewal การตีบวกดั้งเดิมไม่ได้มีความสำคัญในแนวทางการเล่น ทั้งนี้การนำระบบ Option ของ IRO เข้ามาใช้
  •                      จะทำให้เกิดความ Balance ในการเล่น ทั้งการขับเคลื่อนตลาด และ การเล่นแพทซ์เก่าให้ไม่ตันไว และมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม
  •                      กับการผลักดันแนวทางการตีบวก ติดระบบเซิฟเวอร์ที่จะได้เพิ่มคุณสมบัติตามภาพด้านล่าง โดยจะทำการสุ่มตามลำดับการ Refine
สถานะ Random การตีบวกของ Dagger มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1   ตีบอสแรงขึ้น 1%   ASPD+1%   Cri Damage แรงขึ้น 1%   ATK+2   MAXHP+40   DROP+1%   VIT+1   AGI+1        STR+1 
 +2   ตีบอสแรงขึ้น 2%   ASPD+1%   Cri Damage แรงขึ้น 2%   ATK+4   MAXHP+80   DROP+1%   VIT+1   AGI+1        STR+1 
 +3   ตีบอสแรงขึ้น 3%   ASPD+2%   Cri Damage แรงขึ้น 3%   ATK+6   MAXHP+120   DROP+2%   VIT+1   AGI+1        STR+1 
 +4   ตีบอสแรงขึ้น 4%   ASPD+1%   Cri Damage แรงขึ้น 4%   ATK+8   MAXHP+160   DROP+2%   VIT+1   AGI+1        STR+1 
 +5   ตีบอสแรงขึ้น 5%   ASPD+2%   Cri Damage แรงขึ้น 5%   ATK+10   MAXHP+180   DROP+3%   VIT+1   AGI+1        STR+1 
 +6   ตีบอสแรงขึ้น 6%   ASPD+2%   Cri Damage แรงขึ้น 6%   ATK+12   MAXHP+200   DROP+3%   VIT+1   AGI+1        STR+1 
 +7   ตีบอสแรงขึ้น 7%   ASPD+3%   Cri Damage แรงขึ้น 7%   ATK+14   MAXHP+230   DROP+4%   VIT+1   AGI+1   ลดร่าย 1%   STR+1 
 +8   ตีบอสแรงขึ้น 8%   ASPD+3%   Cri Damage แรงขึ้น 8%   ATK+16   MAXHP+260   DROP+4%   VIT+2   AGI+2   ลดร่าย 1%   STR+2 
 +9   ตีบอสแรงขึ้น 9%   ASPD+4%   Cri Damage แรงขึ้น 9%   ATK+18   MAXHP+300   DROP+5%   VIT+2   AGI+2   ลดร่าย 2%   STR+2 
 +10   ตีบอสแรงขึ้น 10%   ASPD+5%   Cri Damage แรงขึ้น 10%   ATK+20   MAXHP+330   DROP+5%   VIT+3   AGI+3   ลดร่าย 3%   STR+3 

สถานะ Random การตีบวกของ One-Handed Sword มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1             MATK+1%   ATK+2   MAXHP+40   DROP+1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +2             MATK+1%   ATK+4   MAXHP+80   DROP+1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +3             MATK+1%   ATK+6   MAXHP+120   DROP+2%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +4             MATK+1%   ATK+8   MAXHP+160   DROP+2%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +5   โจมตีกึ่งมนุษย์+5%   ลดร่าย 1%   MATK+1%   ATK+10   MAXHP+180   DROP+3%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+3%   MAX HP+1% 
 +6   โจมตีกึ่งมนุษย์+6%   ลดร่าย 1%   MATK+1%   ATK+12   MAXHP+200   DROP+3%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+3%   MAX HP+1% 
 +7   โจมตีกึ่งมนุษย์+7%   ลดร่าย 2%   MATK+2%   ATK+14   MAXHP+230   DROP+4%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+5%   MAX HP+1% 
 +8   โจมตีกึ่งมนุษย์+8%   ลดร่าย 2%   MATK+2%   ATK+16   MAXHP+260   DROP+4%   STR+2   AGI+2   ติดสถานะ Curse+6%   MAX HP+1% 
 +9   โจมตีกึ่งมนุษย์+9%   ลดร่าย 3%   MATK+3%   ATK+18   MAXHP+300   DROP+5%   STR+2   AGI+2   ติดสถานะ Curse+8%   MAX HP+2% 
 +10   โจมตีกึ่งมนุษย์+10%   ลดร่าย 3% MATK+3%   MATK+4%   ATK+20   MAXHP+330   DROP+5%   STR+3   AGI+3   ติดสถานะ Curse+10%   MAX HP+3% 

สถานะ Random การตีบวกของ Two-Handed Sword มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1        ASPD+1%   MATK+1%   ATK+2   MAXHP+40   DROP+1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +2        ASPD+1%   MATK+1%   ATK+4   MAXHP+80   DROP+1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +3        ASPD+2%   MATK+1%   ATK+6   MAXHP+120   DROP+2%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +4        ASPD+2%   MATK+1%   ATK+8   MAXHP+160   DROP+2%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +5   โจมตีกึ่งมนุษย์ +8%   ASPD+3%   MATK+1%   ATK+10   MAXHP+180   DROP+3%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+3%   MAX HP+1% 
 +6   โจมตีกึ่งมนุษย์+9%   ASPD+3%   MATK+1%   ATK+12   MAXHP+200   DROP+3%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+3%   MAX HP+1% 
 +7   โจมตีกึ่งมนุษย์ +10%   ASPD+4%   MATK+2%   ATK+14   MAXHP+230   DROP+4%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+5%   MAX HP+1% 
 +8   โจมตีกึ่งมนุษย์+11%   ASPD+4%   MATK+2%   ATK+16   MAXHP+260   DROP+4%   STR+2   AGI+2   ติดสถานะ Curse+6%   MAX HP+1% 
 +9   โจมตีกึ่งมนุษย์+13%   ASPD+5%   MATK+3%   ATK+18   MAXHP+300   DROP+5%   STR+2   AGI+2   ติดสถานะ Curse+8%   MAX HP+2% 
 +10   โจมตีกึ่งมนุษย์+15%   ASPD+5%   MATK+4%   ATK+20   MAXHP+330   DROP+5%   STR+3   AGI+3   ติดสถานะ Curse+10%   MAX HP+3% 

สถานะ Random การตีบวกของ One-Handed Spear มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1        ASPD+1%   Spear Boomerang แรงขึ้น 1%   ATK+2   MAXHP+40   DROP+1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +2        ASPD+1%   Spear Boomerang แรงขึ้น 1%   ATK+4   MAXHP+80   DROP+1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +3        ASPD+2%   Spear Boomerang แรงขึ้น 1%   ATK+6   MAXHP+120   DROP+2%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +4        ASPD+2%   Spear Boomerang แรงขึ้น 1%   ATK+8   MAXHP+160   DROP+2%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +5   โจมตีกึ่งมนุษย์+5%   ASPD+3%   Spear Boomerang แรงขึ้น 2%   ATK+10   MAXHP+180   DROP+3%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+3%   MAX HP+1% 
 +6   โจมตีกึ่งมนุษย์+6%   ASPD+3%   Spear Boomerang แรงขึ้น 2%   ATK+12   MAXHP+200   DROP+3%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+3%   MAX HP+1% 
 +7   โจมตีกึ่งมนุษย์+7%   ASPD+4%   Spear Boomerang แรงขึ้น 3%   ATK+14   MAXHP+230   DROP+4%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+5%   MAX HP+1% 
 +8   โจมตีกึ่งมนุษย์+8%   ASPD+4%   Spear Boomerang แรงขึ้น 3%   ATK+16   MAXHP+260   DROP+5%   STR+2   AGI+2   ติดสถานะ Curse+6%   MAX HP+1% 
 +9   โจมตีกึ่งมนุษย์+9%   ASPD +5%   Spear Boomerang แรงขึ้น 4%   ATK +18   MAXHP +300   DROP +4%   STR +2   AGI+2   ติดสถานะ Curse+8%   MAX HP+2% 
 +9   โจมตีกึ่งมนุษย์+10%   ASPD+5%   Spear Boomerang แรงขึ้น 5%   ATK+20   MAXHP+330   DROP+5%   STR+3   AGI+3   ติดสถานะ Curse+10%   MAX HP+3% 

สถานะ Random การตีบวกของ Two-Handed Spear มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1        ASPD+1%   ติดสถานะ Curse+1%   ATK+2   MAXHP+40   DROP+1%   STR+1   AGI+1   Spear Boomerang แรงขึ้น 1%   MAX HP+1% 
 +2        ASPD+1%   ติดสถานะ Curse 1%   ATK+4   MAXHP+80   DROP+1%   STR+1   AGI+1   Spear Boomerang แรงขึ้น 1%   MAX HP+1% 
 +3        ASPD+2%   ติดสถานะ Curse 1%   ATK+6   MAXHP+120   DROP+2%   STR+1   AGI+1   Spear Boomerang แรงขึ้น 1%   MAX HP+1% 
 +4        ASPD+2%   ติดสถานะ Curse+1%   ATK+8   MAXHP+160   DROP+2%   STR+1   AGI+1   Spear Boomerang แรงขึ้น 3%   MAX HP+1% 
 +5   โจมตีกึ่งมนุษย์+5%   ASPD+3%   ติดสถานะ Curse+3%   ATK+10   MAXHP+180   DROP+3%   STR+1   AGI+1   Spear Boomerang แรงขึ้น 2%   MAX HP+1% 
 +6   โจมตีกึ่งมนุษย์+6%   ASPD+3%   ติดสถานะ Curse+3%   ATK+12   MAXHP+200   DROP+3%   STR+1   AGI+1   Spear Boomerang แรงขึ้น 2%   MAX HP+1% 
 +7   โจมตีกึ่งมนุษย์+7%   ASPD+4%   ติดสถานะ Curse+5%   ATK+14   MAXHP+230   DROP+4%   STR+1   AGI+1   Spear Boomerang แรงขึ้น 3%   MAX HP+1% 
 +8   โจมตีกึ่งมนุษย์+8%   ASPD+4%   ติดสถานะ Curse+6%   ATK+16   MAXHP+260   DROP+4%   STR+2   AGI+2   Spear Boomerang แรงขึ้น 3%   MAX HP+1% 
 +9   โจมตีกึ่งมนุษย์+9%   ASPD+5%   ติดสถานะ Curse+8%   ATK+18   MAXHP+300   DROP+5%   STR+2   AGI+2   Spear Boomerang แรงขึ้น 4%   MAX HP+2% 
 +10   โจมตีกึ่งมนุษย์+10%   ASPD+5%   ติดสถานะ Curse+10%   ATK+20   MAXHP+330   DROP+5%   STR+3   AGI+3   Spear Boomerang แรงขึ้น 5%   MAX HP+3% 

สถานะ Random การตีบวกของ Mace มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1        ASPD+1%   ตีบอสแรงขึ้น 1%   ATK+2   VIT+1   DROP+1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 1%   MAXHP+40 
 +2        ASPD+1%   ตีบอสแรงขึ้น 2%   ATK+4   VIT+1   DROP+1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 1%   MAXHP+80 
 +3        ASPD+2%   ตีบอสแรงขึ้น 3%   ATK+6   VIT+1   DROP+2%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 1%   MAXHP+120 
 +4        ASPD+2%   ตีบอสแรงขึ้น 4%   ATK+8   VIT+1   DROP+2%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 1%   MAXHP+160 
 +5   โจมตีกึ่งมนุษย์+5%   ASPD+3%   ตีบอสแรงขึ้น 5%   ATK+10   VIT+1   DROP+3%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 3%   MAXHP+180 
 +6   โจมตีกึ่งมนุษย์+6%   ASPD+3%   ตีบอสแรงขึ้น 6%   ATK+12   VIT+1   DROP+3%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 3%   MAXHP+200 
 +7   โจมตีกึ่งมนุษย์+7%   ASPD+4%   ตีบอสแรงขึ้น 7%   ATK+14   VIT+2   DROP+4%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 5%   MAXHP+230 
 +8   โจมตีกึ่งมนุษย์+8%   ASPD+4%   ตีบอสแรงขึ้น 8%   ATK+16   VIT+2   DROP+4%   STR+2   AGI+2   ติดสถานะ Curse 6%   MAXHP+260 
 +9   โจมตีกึ่งมนุษย์+9%   ASPD+5%   ตีบอสแรงขึ้น 9%   ATK+18   VIT+3   DROP+5%   STR+2   AGI+2   ติดสถานะ Curse 8%   MAXHP+300 
 +10   โจมตีกึ่งมนุษย์+10%   ASPD+5%   ตีบอสแรงขึ้น 10%   ATK+20   VIT+4   DROP+5%   STR+3   AGI+3   ติดสถานะ Curse 10%   MAXHP+330 

สถานะ Random การตีบวกของ One-Handed Staff มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1   MATK+1%   ASPD+1%        VIT+1   MAXHP+40   DROP+1%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 1%   SP Recovery 1% 
 +2   MATK+1%   ASPD+1%        VIT+1   MAXHP+80   DROP+1%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 2%   SP Recovery 2% 
 +3   MATK+1%   ASPD+2%        VIT+1   MAXHP+120   DROP+2%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 3%   SP Recovery 3% 
 +4   MATK+1%   ASPD+2%        VIT+1   MAXHP+160   DROP+2%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 4%   SP Recovery 4% 
 +5   MATK+2%   ASPD+3%        VIT+1   MAXHP+180   DROP+3%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 5%   SP Recovery 5% 
 +6   MATK+2%   ASPD+3%        VIT+1   MAXHP+200   DROP+3%   INT+2   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 6%   SP Recovery 6% 
 +7   MATK+2%   ASPD+4%   ลดร่าย 1%   VIT+2   MAXHP+230   DROP+4%   INT+2   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 7%   SP Recovery 7% 
 +8   MATK+3%   ASPD+4%   ลดร่าย 1%   VIT+2   MAXHP+260   DROP+4%   INT+3   DEX+2   Heal & Santury แรงขึ้น 8%   SP Recovery 8% 
 +9   MATK+4%   ASPD+5%   ลดร่าย 2%   VIT+3   MAXHP+300   DROP+5%   INT+3   DEX+2   Heal & Santury แรงขึ้น 9%   SP Recovery 9% 
 +9   MATK+5%   ASPD+5%   ลดร่าย 3%   VIT+4   MAXHP+330   DROP+5%   INT+4   DEX+3   Heal & Santury แรงขึ้น 10%   SP Recovery 10% 

สถานะ Random การตีบวกของ Two-Handed Staff มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1   MATK+1%   ASPD+1%        VIT+1   MAXHP+40   DROP+1%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 1%   SP Recovery 1% 
 +2   MATK+1%   ASPD+1%        VIT+1   MAXHP+80   DROP+1%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 2%   SP Recovery 2% 
 +3   MATK+1%   ASPD+2%        VIT+1   MAXHP+120   DROP+2%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 3%   SP Recovery 3% 
 +4   MATK+1%   ASPD+2%        VIT+1   MAXHP+160   DROP+2%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 4%   SP Recovery 4% 
 +5   MATK+2%   ASPD+3%        VIT+1   MAXHP+180   DROP+3%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 5%   SP Recovery 5% 
 +6   MATK+2%   ASPD+3%        VIT+1   MAXHP+200   DROP+3%   INT+2   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 6%   SP Recovery 6% 
 +7   MATK+2%   ASPD+4%   ลดร่าย 1%   VIT+2   MAXHP+230   DROP+4%   INT+2   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 7%   SP Recovery 7% 
 +8   MATK+3%   ASPD+4%   ลดร่าย 1%   VIT+2   MAXHP+260   DROP+4%   INT+3   DEX+2   Heal & Santury แรงขึ้น 8%   SP Recovery 8% 
 +9   MATK+4%   ASPD+5%   ลดร่าย 2%   VIT+3   MAXHP+300   DROP+5%   INT+3   DEX+2   Heal & Santury แรงขึ้น 9%   SP Recovery 9% 
 +9   MATK+5%   ASPD+5%   ลดร่าย 3%   VIT+4   MAXHP+330   DROP+5%   INT+4   DEX+3   Heal & Santury แรงขึ้น 10%   SP Recovery 10% 

สถานะ Random การตีบวกของ Bow มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1        ASPD+1%   ตีบอสแรงขึ้น 1%   VIT+1   ติดสถานะ Curse+1%   DROP+1%   AGI+1   LUK+3   ติดสถานะ Chaos+1%   SP Recovery 1% 
 +2        ASPD+1%   ตีบอสแรงขึ้น 2%   VIT+1   ติดสถานะ Curse+1%   DROP+1%   AGI+1   LUK+3   ติดสถานะ Chaos+1%   SP Recovery 2% 
 +3        ASPD+2%   ตีบอสแรงขึ้น 3%   VIT+1   ติดสถานะ Curse+1%   DROP+2%   AGI+1   LUK+3   ติดสถานะ Chaos+1%   SP Recovery 3% 
 +4        ASPD+2%   ตีบอสแรงขึ้น 4%   VIT+1   ติดสถานะ Curse+1%   DROP+2%   AGI+1   LUK+3   ติดสถานะ Chaos+1%   SP Recovery 4% 
 +5   โจมตีระยะไกล+5%   ASPD+3%   ตีบอสแรงขึ้น 5%   VIT+1   ติดสถานะ Curse+3%   DROP+3%   AGI+1   LUK+3   ติดสถานะ Chaos+3%   SP Recovery 5% 
 +6   โจมตีระยะไกล+6%   ASPD+3%   ตีบอสแรงขึ้น 6%   VIT+1   ติดสถานะ Curse+3%   DROP+3%   AGI+1   LUK+5   ติดสถานะ Chaos+3%   SP Recovery 6% 
 +7   โจมตีระยะไกล+7%   ASPD+4%   ตีบอสแรงขึ้น 7%   VIT+2   ติดสถานะ Curse+5%   DROP+4%   AGI+1   LUK+5   ติดสถานะ Chaos+5%   SP Recovery 7% 
 +8   โจมตีระยะไกล+8%   ASPD+4%   ตีบอสแรงขึ้น 8%   VIT+2   ติดสถานะ Curse+6%   DROP+4%   AGI+2   LUK+7   ติดสถานะ Chaos+6%   SP Recovery 8% 
 +9   โจมตีระยะไกล+9%   ASPD+5%   ตีบอสแรงขึ้น 9%   VIT+3   ติดสถานะ Curse+8%   DROP+5%   AGI+2   LUK+7   ติดสถานะ Chaos+8%   SP Recovery 9% 
 +10   โจมตีระยะไกล+10%   ASPD+5%   ตีบอสแรงขึ้น 10%   VIT+4   ติดสถานะ Curse+10%   DROP+5%   AGI+3   LUK+10   ติดสถานะ Chaos+10%   SP Recovery 10% 

สถานะ Random การตีบวกของ Knuckle มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1        ASPD+1%   ตีบอสแรงขึ้น 1%   ATK+2   VIT+1   ลดร่าย 1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 1%   MAXHP+40 
 +2        ASPD+1%   ตีบอสแรงขึ้น 2%   ATK+4   VIT+1   ลดร่าย 1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 1%   MAXHP+80 
 +3        ASPD+2%   ตีบอสแรงขึ้น 3%   ATK+6   VIT+1   ลดร่าย 1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 1%   MAXHP+120 
 +4        ASPD+2%   ตีบอสแรงขึ้น 4%   ATK+8   VIT+1   ลดร่าย 1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 1%   MAXHP+160 
 +5   โจมตีกึ่งมนุษย์+5%   ASPD+3%   ตีบอสแรงขึ้น 5%   ATK+10   VIT+1   ลดร่าย 1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 3%   MAXHP+180 
 +6   โจมตีกึ่งมนุษย์+6%   ASPD+3%   ตีบอสแรงขึ้น 6%   ATK+12   VIT+1   ลดร่าย 1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 3%   MAXHP+200 
 +7   โจมตีกึ่งมนุษย์+7%   ASPD+4%   ตีบอสแรงขึ้น 7%   ATK+14   VIT+2   ลดร่าย 1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse 5%   MAXHP+230 
 +8   โจมตีกึ่งมนุษย์+8%   ASPD+4%   ตีบอสแรงขึ้น 8%   ATK+16   VIT+2   ลดร่าย 2%   STR+2   AGI+2   ติดสถานะ Curse 6%   MAXHP+260 
 +9   โจมตีกึ่งมนุษย์+9%   ASPD+5%   ตีบอสแรงขึ้น 9%   ATK+18   VIT+3   ลดร่าย 2%   STR+2   AGI+2   ติดสถานะ Curse 8%   MAXHP+300 
 +10   โจมตีกึ่งมนุษย์+10%   ASPD+5%   ตีบอสแรงขึ้น 10%   ATK+20   VIT+4   ลดร่าย 3%   STR+3   AGI+3   ติดสถานะ Curse 10%   MAXHP+330 

สถานะ Random การตีบวกของ Musical Instrument & Whip มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1   โจมตีระยะไกล+1%   ASPD+1%   ตีบอสแรงขึ้น 1%   ATK+2   VIT+1   INT+1   DEX+1   AGI+1   MAXSP+4   MAXHP+40 
 +2   โจมตีระยะไกล+2%   ASPD+1%   ตีบอสแรงขึ้น 2%   ATK+4   VIT+1   INT+1   DEX+1   AGI+1   MAXSP+8   MAXHP+80 
 +3   โจมตีระยะไกล+3%   ASPD+2%   ตีบอสแรงขึ้น 3%   ATK+6   VIT+1   INT+1   DEX+1   AGI+1   MAXSP+12   MAXHP+120 
 +4   โจมตีระยะไกล+4%   ASPD+2%   ตีบอสแรงขึ้น 4%   ATK+8   VIT+1   INT+1   DEX+1   AGI+1   MAXSP+16   MAXHP+160 
 +5   โจมตีระยะไกล+5%   ASPD+3%   ตีบอสแรงขึ้น 5%   ATK+10   VIT+1   INT+1   DEX+1   AGI+1   MAXSP+20   MAXHP+180 
 +6   โจมตีระยะไกล+6%   ASPD+3%   ตีบอสแรงขึ้น 6%   ATK+12   VIT+1   INT+1   DEX+1   AGI+1   MAXSP+24   MAXHP+200 
 +7   โจมตีระยะไกล+7%   ASPD+4%   ตีบอสแรงขึ้น 7%   ATK+14   VIT+2   INT+2   DEX+1   AGI+1   MAXSP+28   MAXHP+230 
 +8   โจมตีระยะไกล+8%   ASPD+4%   ตีบอสแรงขึ้น 8%   ATK+16   VIT+2   INT+2   DEX+2   AGI+2   MAXSP+32   MAXHP+260 
 +9   โจมตีระยะไกล+9%   ASPD+5%   ตีบอสแรงขึ้น 9%   ATK+18   VIT+3   INT+2   DEX+2   AGI+2   MAXSP+36   MAXHP+300 
 +10   โจมตีระยะไกล+10%   ASPD+5%   ตีบอสแรงขึ้น 10%   ATK+20   VIT+4   INT+3   DEX+3   AGI+3   MAXSP+40   MAXHP+330 

สถานะ Random การตีบวกของ Book มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1   MATK+1%   ASPD+1%        VIT+1   MAXHP+40   DROP+1%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 1%   SP Recovery 1% 
 +2   MATK+1%   ASPD+1%        VIT+1   MAXHP+80   DROP+1%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 2%   SP Recovery 2% 
 +3   MATK+1%   ASPD+2%        VIT+1   MAXHP+120   DROP+2%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 3%   SP Recovery 3% 
 +4   MATK+1%   ASPD+2%        VIT+1   MAXHP+160   DROP+2%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 4%   SP Recovery 4% 
 +5   MATK+2%   ASPD+3%        VIT+1   MAXHP+180   DROP+3%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 5%   SP Recovery 5% 
 +6   MATK+2%   ASPD+3%        VIT+1   MAXHP+200   DROP+3%   INT+2   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 6%   SP Recovery 6% 
 +7   MATK+2%   ASPD+4%   ลดร่าย 1%   VIT+2   MAXHP+230   DROP+4%   INT+2   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น 7%   SP Recovery 7% 
 +8   MATK+3%   ASPD+4%   ลดร่าย 1%   VIT+2   MAXHP+260   DROP+4%   INT+3   DEX+2   Heal & Santury แรงขึ้น 8%   SP Recovery 8% 
 +9   MATK+4%   ASPD+5%   ลดร่าย 2%   VIT+3   MAXHP+300   DROP+5%   INT+3   DEX+2   Heal & Santury แรงขึ้น 9%   SP Recovery 9% 
 +10   MATK+5%   ASPD+5%   ลดร่าย 3%   VIT+4   MAXHP+330   DROP+5%   INT+4   DEX+3   Heal & Santury แรงขึ้น 10%   SP Recovery 10% 

สถานะ Random การตีบวกของ Katar มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1   ตีบอสแรงขึ้น 1%   ASPD+1%   Cri Damage+1%   ATK+1%   MAXHP+40   DROP+1%   MAXSP+4   AGI+1   โจมตีระยะไกล+1%   STR+1 
 +2   ตีบอสแรงขึ้น 2%   ASPD+1%   Cri Damage+2%   ATK+2%   MAXHP+80   DROP+1%   MAXSP+8   AGI+1   โจมตีระยะไกล+2%   STR+1 
 +3   ตีบอสแรงขึ้น 3%   ASPD+1%   Cri Damage+3%   ATK+3%   MAXHP+120   DROP+2%   MAXSP+12   AGI+1   โจมตีระยะไกล+3%   STR+1 
 +4   ตีบอสแรงขึ้น 4%   ASPD+1%   Cri Damage+4%   ATK+4%   MAXHP+160   DROP+2%   MAXSP+16   AGI+1   โจมตีระยะไกล+4%   STR+1 
 +5   ตีบอสแรงขึ้น 5%   ASPD+2%   Cri Damage+5%   ATK+5%   MAXHP+180   DROP+3%   MAXSP+20   AGI+1   โจมตีระยะไกล+5%   STR+1 
 +6   ตีบอสแรงขึ้น 6%   ASPD+2%   Cri Damage+6%   ATK+6%   MAXHP+200   DROP+3%   MAXSP+24   AGI+1   โจมตีระยะไกล+6%   STR+1 
 +7   ตีบอสแรงขึ้น 7%   ASPD+3%   Cri Damage+7%   ATK+7%   MAXHP+230   DROP+4%   MAXSP+28   AGI+1   โจมตีระยะไกล+7%   STR+1 
 +8   ตีบอสแรงขึ้น 8%   ASPD+3%   Cri Damage+8%   ATK+8%   MAXHP+260   DROP+4%   MAXSP+32   AGI+2   โจมตีระยะไกล+8%   STR+2 
 +9   ตีบอสแรงขึ้น 9%   ASPD+4%   Cri Damage+9%   ATK+9%   MAXHP+300   DROP+5%   MAXSP+36   AGI+2   โจมตีระยะไกล+9%   STR+2 
 +10   ตีบอสแรงขึ้น 10%   ASPD+5%   Cri Damage+10%   ATK+10%   MAXHP+330   DROP+5%   MAXSP+40   AGI+3   โจมตีระยะไกล+10%   STR+3 

สถานะ Random การตีบวกของ One-Handed Axe & Two-Handed Axe มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                     
 +1        ASPD+1%   ตีบอสแรงขึ้น 1%   ATK+2   MAXHP+40   DROP+1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +2        ASPD+1%   ตีบอสแรงขึ้น 2%   ATK+4   MAXHP+80   DROP+1%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +3        ASPD+2%   ตีบอสแรงขึ้น 3%   ATK+6   MAXHP+120   DROP+2%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +4        ASPD+2%   ตีบอสแรงขึ้น 4%   ATK+8   MAXHP+160   DROP+2%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+1%   MAX HP+1% 
 +5   โจมตีกึ่งมนุษย์+5%   ASPD+3%   ตีบอสแรงขึ้น 5%   ATK+10   MAXHP+180   DROP+3%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+3%   MAX HP+1% 
 +6   โจมตีกึ่งมนุษย์+6%   ASPD+3%   ตีบอสแรงขึ้น 6%   ATK+12   MAXHP+200   DROP+3%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+3%   MAX HP+1% 
 +7   โจมตีกึ่งมนุษย์+7%   ASPD+4%    ตีบอสแรงขึ้น 7%   ATK+14   MAXHP+230   DROP+4%   STR+1   AGI+1   ติดสถานะ Curse+5%   MAX HP+1% 
 +8   โจมตีกึ่งมนุษย์+8%   ASPD+4%    ตีบอสแรงขึ้น 8%   ATK+16   MAXHP+260   DROP+4%   STR+2   AGI+2   ติดสถานะ Curse+6%   MAX HP+1% 
 +9   โจมตีกึ่งมนุษย์+9%   ASPD+5%   ตีบอสแรงขึ้น 9%   ATK+18   MAXHP+300   DROP+5%   STR+2   AGI+2   ติดสถานะ Curse+8%   MAX HP+2% 
 +10   โจมตีกึ่งมนุษย์+10%   ASPD+5%   ตีบอสแรงขึ้น 10%   ATK+20   MAXHP+330   DROP+5%   STR+3   AGI+3   ติดสถานะ Curse+10%   MAX HP+3% 


  สถานะ Random การตีบวกของ Ayothaya King's Hat [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Max HP +30   MDef +1   ป้องกันสถานะ Curse 2%   ATK+1   Critical +1    
 +2   EXP+1%      Max HP +60   MDef +2   ป้องกันสถานะ Curse 4%   ATK+2   Critical +2    
 +3   EXP+2%      Max HP +90   MDef +3   ป้องกันสถานะ Curse 6%   ATK+3   Critical +3    
 +4   EXP+2%   Drop+2%   Max HP +120   MDef +4   ป้องกันสถานะ Curse 8%   ATK+4   Critical +4   โจมตีกึ่งมนุษย์ 1% 
 +5   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +150   MDef +5   ป้องกันสถานะ Curse 10%   ATK+5   Critical +5   โจมตีกึ่งมนุษย์ 2% 
 +6   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +180   MDef +6   ป้องกันสถานะ Curse 12%   ATK+6   Critical +6   โจมตีกึ่งมนุษย์ 3% 
 +7   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +210   MDef +7   ป้องกันสถานะ Curse 14%   ATK+7   Critical +7   โจมตีกึ่งมนุษย์ 4% 
 +8   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +240   MDef +8   ป้องกันสถานะ Curse 16%   ATK+8   Critical +8   โจมตีกึ่งมนุษย์ 5% 
 +9   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +270   MDef +9   ป้องกันสถานะ Curse 18%   ATK+9   Critical +9   โจมตีกึ่งมนุษย์ 6% 
 +10   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +300   MDef +10   ป้องกันสถานะ Curse 20%   ATK+10   Critical +10   โจมตีกึ่งมนุษย์ 7% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Sorin Doll Hat [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Max HP +30   MDef +1   ป้องกันสถานะ Curse 2%   Heal & Santury แรงขึ้น +1%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 1%    
 +2   EXP+1%      Max HP +60   MDef +2   ป้องกันสถานะ Curse 4%   Heal & Santury แรงขึ้น +2%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 2%    
 +3   EXP+2%      Max HP +90   MDef +3   ป้องกันสถานะ Curse 6%   Heal & Santury แรงขึ้น +3%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 3%    
 +4   EXP+2%   Drop+2%   Max HP +120   MDef +4   ป้องกันสถานะ Curse 8%   Heal & Santury แรงขึ้น +4%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 4%   ลดร่าย 1% 
 +5   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +150   MDef +5   ป้องกันสถานะ Curse 10%   Heal & Santury แรงขึ้น +5%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 5%   ลดร่าย 2% 
 +6   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +180   MDef +6   ป้องกันสถานะ Curse 12%   Heal & Santury แรงขึ้น +6%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 6%   ลดร่าย 2% 
 +7   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +210   MDef +7   ป้องกันสถานะ Curse 14%   Heal & Santury แรงขึ้น +7%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 7%   ลดร่าย 3% 
 +8   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +240   MDef +8   ป้องกันสถานะ Curse 16%   Heal & Santury แรงขึ้น +8%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 8%   ลดร่าย 4% 
 +9   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +270   MDef +9   ป้องกันสถานะ Curse 18%   Heal & Santury แรงขึ้น +9%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 9%   ลดร่าย 5% 
 +10   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +300   MDef +10   ป้องกันสถานะ Curse 20%   Heal & Santury แรงขึ้น +10%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 10%   ลดร่าย 6% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Defolty Doll Hat [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Max HP +30   MDef +1   ป้องกันสถานะ Curse 2%   ATK+1   Critical +1    
 +2   EXP+1%      Max HP +60   MDef +2   ป้องกันสถานะ Curse 4%   ATK+2   Critical +2    
 +3   EXP+2%      Max HP +90   MDef +3   ป้องกันสถานะ Curse 6%   ATK+3   Critical +3    
 +4   EXP+2%   Drop+2%   Max HP +120   MDef +4   ป้องกันสถานะ Curse 8%   ATK+4   Critical +4   โจมตีกึ่งมนุษย์ 1% 
 +5   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +150   MDef +5   ป้องกันสถานะ Curse 10%   ATK+5   Critical +5   โจมตีกึ่งมนุษย์ 2% 
 +6   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +180   MDef +6   ป้องกันสถานะ Curse 12%   ATK+6   Critical +6   โจมตีกึ่งมนุษย์ 3% 
 +7   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +210   MDef +7   ป้องกันสถานะ Curse 14%   ATK+7   Critical +7   โจมตีกึ่งมนุษย์ 4% 
 +8   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +240   MDef +8   ป้องกันสถานะ Curse 16%   ATK+8   Critical +8   โจมตีกึ่งมนุษย์ 5% 
 +9   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +270   MDef +9   ป้องกันสถานะ Curse 18%   ATK+9   Critical +9   โจมตีกึ่งมนุษย์ 6% 
 +10   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +300   MDef +10   ป้องกันสถานะ Curse 20%   ATK+10   Critical +10   โจมตีกึ่งมนุษย์ 7% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Telling Doll Hat [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Max HP +30   MDef +1   ป้องกันสถานะ Curse 2%   ATK+1   Critical +1    
 +2   EXP+1%      Max HP +60   MDef +2   ป้องกันสถานะ Curse 4%   ATK+2   Critical +2    
 +3   EXP+2%      Max HP +90   MDef +3   ป้องกันสถานะ Curse 6%   ATK+3   Critical +3    
 +4   EXP+2%   Drop+2%   Max HP +120   MDef +4   ป้องกันสถานะ Curse 8%   ATK+4   Critical +4   โจมตีกึ่งมนุษย์ 1% 
 +5   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +150   MDef +5   ป้องกันสถานะ Curse 10%   ATK+5   Critical +5   โจมตีกึ่งมนุษย์ 2% 
 +6   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +180   MDef +6   ป้องกันสถานะ Curse 12%   ATK+6   Critical +6   โจมตีกึ่งมนุษย์ 3% 
 +7   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +210   MDef +7   ป้องกันสถานะ Curse 14%   ATK+7   Critical +7   โจมตีกึ่งมนุษย์ 4% 
 +8   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +240   MDef +8   ป้องกันสถานะ Curse 16%   ATK+8   Critical +8   โจมตีกึ่งมนุษย์ 5% 
 +9   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +270   MDef +9   ป้องกันสถานะ Curse 18%   ATK+9   Critical +9   โจมตีกึ่งมนุษย์ 6% 
 +10   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +300   MDef +10   ป้องกันสถานะ Curse 20%   ATK+10   Critical +10   โจมตีกึ่งมนุษย์ 7% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Bennit Doll Hat [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Max HP +30   MDef +1   ป้องกันสถานะ Curse 2%   ATK+1   Critical +1    
 +2   EXP+1%      Max HP +60   MDef +2   ป้องกันสถานะ Curse 4%   ATK+2   Critical +2    
 +3   EXP+2%      Max HP +90   MDef +3   ป้องกันสถานะ Curse 6%   ATK+3   Critical +3    
 +4   EXP+2%   Drop+2%   Max HP +120   MDef +4   ป้องกันสถานะ Curse 8%   ATK+4   Critical +4   โจมตีกึ่งมนุษย์ 1% 
 +5   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +150   MDef +5   ป้องกันสถานะ Curse 10%   ATK+5   Critical +5   โจมตีกึ่งมนุษย์ 2% 
 +6   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +180   MDef +6   ป้องกันสถานะ Curse 12%   ATK+6   Critical +6   โจมตีกึ่งมนุษย์ 3% 
 +7   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +210   MDef +7   ป้องกันสถานะ Curse 14%   ATK+7   Critical +7   โจมตีกึ่งมนุษย์ 4% 
 +8   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +240   MDef +8   ป้องกันสถานะ Curse 16%   ATK+8   Critical +8   โจมตีกึ่งมนุษย์ 5% 
 +9   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +270   MDef +9   ป้องกันสถานะ Curse 18%   ATK+9   Critical +9   โจมตีกึ่งมนุษย์ 6% 
 +10   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +300   MDef +10   ป้องกันสถานะ Curse 20%   ATK+10   Critical +10   โจมตีกึ่งมนุษย์ 7% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Glaris Doll Hat [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Max HP +30   MDef +1   ป้องกันสถานะ Curse 2%         Heal & Santury แรงขึ้น +1% 
 +2   EXP+1%      Max HP +60   MDef +2   ป้องกันสถานะ Curse 4%         Heal & Santury แรงขึ้น +2% 
 +3   EXP+2%      Max HP +90   MDef +3   ป้องกันสถานะ Curse 6%         Heal & Santury แรงขึ้น +3% 
 +4   EXP+2%   Drop+2%   Max HP +120   MDef +4   ป้องกันสถานะ Curse 8%         Heal & Santury แรงขึ้น +4% 
 +5   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +150   MDef +5   ป้องกันสถานะ Curse 10%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น +5% 
 +6   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +180   MDef +6   ป้องกันสถานะ Curse 12%   INT+1   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น +6% 
 +7   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +210   MDef +7   ป้องกันสถานะ Curse 14%   INT+2   DEX+2   Heal & Santury แรงขึ้น +7% 
 +8   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +240   MDef +8   ป้องกันสถานะ Curse 16%   INT+3   DEX+3   Heal & Santury แรงขึ้น +8% 
 +9   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +270   MDef +9   ป้องกันสถานะ Curse 18%   INT+4   DEX+4   Heal & Santury แรงขึ้น +9% 
 +10   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +300   MDef +10   ป้องกันสถานะ Curse 20%   INT+5   DEX+5   Heal & Santury แรงขึ้น +10% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Large Hisbiscus [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Max HP +30   MDef +1   ป้องกันสถานะ Curse 2%         Heal & Santury แรงขึ้น +1% 
 +2   EXP+1%      Max HP +60   MDef +2   ป้องกันสถานะ Curse 4%         Heal & Santury แรงขึ้น +2% 
 +3   EXP+2%      Max HP +90   MDef +3   ป้องกันสถานะ Curse 6%         Heal & Santury แรงขึ้น +3% 
 +4   EXP+2%   Drop+2%   Max HP +120   MDef +4   ป้องกันสถานะ Curse 8%   ลดร่าย 1%      Heal & Santury แรงขึ้น +4% 
 +5   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +150   MDef +5   ป้องกันสถานะ Curse 10%   ลดร่าย 2%   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น +5% 
 +6   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +180   MDef +6   ป้องกันสถานะ Curse 12%   ลดร่าย 2%   DEX+1   Heal & Santury แรงขึ้น +6% 
 +7   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +210   MDef +7   ป้องกันสถานะ Curse 14%   ลดร่าย 3%   DEX+2   Heal & Santury แรงขึ้น +7% 
 +8   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +240   MDef +8   ป้องกันสถานะ Curse 16%   ลดร่าย 4%   DEX+3   Heal & Santury แรงขึ้น +8% 
 +9   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +270   MDef +9   ป้องกันสถานะ Curse 18%   ลดร่าย 5%   DEX+4   Heal & Santury แรงขึ้น +9% 
 +10   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +300   MDef +10   ป้องกันสถานะ Curse 20%   ลดร่าย 6%   DEX+5   Heal & Santury แรงขึ้น +10% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Valentine Hat[1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Max HP +30   MDef +1   ป้องกันสถานะ Curse 2%   Def +1   ลดร่าย 1%    
 +2   EXP+1%      Max HP +60   MDef +2   ป้องกันสถานะ Curse 4%   Def +2   ลดร่าย 1%    
 +3   EXP+2%      Max HP +90   MDef +3   ป้องกันสถานะ Curse 6%   Def +3   ลดร่าย 1%    
 +4   EXP+2%   Drop+2%   Max HP +120   MDef +4   ป้องกันสถานะ Curse 8%   Def +4   ลดร่าย 1%   MaxHp 2% 
 +5   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +150   MDef +5   ป้องกันสถานะ Curse 10%   Def +5   ลดร่าย 2%   MaxHp 2% 
 +6   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +180   MDef +6   ป้องกันสถานะ Curse 12%   Def +6   ลดร่าย 2%   MaxHp 3% 
 +7   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +210   MDef +7   ป้องกันสถานะ Curse 14%   Def +7   ลดร่าย 3%   MaxHp 4% 
 +8   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +240   MDef +8   ป้องกันสถานะ Curse 16%   Def +8   ลดร่าย 4%   MaxHp 5% 
 +9   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +270   MDef +9   ป้องกันสถานะ Curse 18%   Def +9   ลดร่าย 5%   MaxHp 6% 
 +10   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +300   MDef +10   ป้องกันสถานะ Curse 20%   Def +10   ลดร่าย 6%   MaxHp 7% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Melon Headphone[1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 1%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 1%   MAXSP +6   ATK +1   SP Recovery 2%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +2   EXP+1%      โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 2%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 2%   MAXSP +12   ATK +2   SP Recovery 4%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +3   EXP+1%      โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 3%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 3%   MAXSP +18   ATK +3   SP Recovery 6%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +4   EXP+2%   DROP +2%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 4%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 4%   MAXSP +24   ATK +4   SP Recovery 8%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +5   EXP+3%   DROP +3%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 5%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 5%   MAXSP +30   ATK +5   SP Recovery 10%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 2% 
 +6   EXP+3%   DROP +3%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 6%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 6%   MAXSP +36   ATK +6   SP Recovery 12%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 2% 
 +7   EXP+4%   DROP +4%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 7%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 7%   MAXSP +42   ATK +7   SP Recovery 14%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 3% 
 +8   EXP+4%   DROP +4%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 8%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 8%   MAXSP +48   ATK +8   SP Recovery 16%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 3% 
 +9   EXP+5%   DROP +5%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 9%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 9%   MAXSP +54   ATK +9   SP Recovery 18%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 4% 
 +10   EXP+5%   DROP +5%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 10%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 10%   MAXSP +60   ATK +10   SP Recovery 20%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 5% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Alice Doll [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 1%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 1%   MAXSP +6   ATK +1   SP Recovery 2%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +2   EXP+1%      โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 2%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 2%   MAXSP +12   ATK +2   SP Recovery 4%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +3   EXP+1%      โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 3%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 3%   MAXSP +18   ATK +3   SP Recovery 6%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +4   EXP+2%   DROP +2%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 4%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 4%   MAXSP +24   ATK +4   SP Recovery 8%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +5   EXP+3%   DROP +3%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 5%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 5%   MAXSP +30   ATK +5   SP Recovery 10%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 2% 
 +6   EXP+3%   DROP +3%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 6%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 6%   MAXSP +36   ATK +6   SP Recovery 12%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 2% 
 +7   EXP+4%   DROP +4%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 7%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 7%   MAXSP +42   ATK +7   SP Recovery 14%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 3% 
 +8   EXP+4%   DROP +4%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 8%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 8%   MAXSP +48   ATK +8   SP Recovery 16%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 3% 
 +9   EXP+5%   DROP +5%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 9%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 9%   MAXSP +54   ATK +9   SP Recovery 18%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 4% 
 +10   EXP+5%   DROP +5%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 10%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 10%   MAXSP +60   ATK +10   SP Recovery 20%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 5% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Red Tailed Ribbon มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Max HP +30   Mdef +1   ป้องกันสถานะ Curse 2%   Def +1      Heal & Santury แรงขึ้น +1% 
 +2   EXP+1%      Max HP +60   Mdef +2   ป้องกันสถานะ Curse 4%   Def +2      Heal & Santury แรงขึ้น +2% 
 +3   EXP+2%      Max HP +90   Mdef +3   ป้องกันสถานะ Curse 6%   Def +3      Heal & Santury แรงขึ้น +3% 
 +4   EXP+2%   DROP+2%   Max HP +120   Mdef +4   ป้องกันสถานะ Curse 8%   Def +4      Heal & Santury แรงขึ้น +4% 
 +5   EXP+3%   DROP+3%   Max HP +150   Mdef +5   ป้องกันสถานะ Curse 10%   Def +5      Heal & Santury แรงขึ้น +5% 
 +6   EXP+3%   DROP+3%   Max HP +180   Mdef +6   ป้องกันสถานะ Curse 12%   Def +6      Heal & Santury แรงขึ้น +6% 
 +7   EXP+4%   DROP+4%   Max HP +210   Mdef +7   ป้องกันสถานะ Curse 14%   Def +7   ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ 1%   Heal & Santury แรงขึ้น +7% 
 +8   EXP+4%   DROP+4%   Max HP +240   Mdef +8   ป้องกันสถานะ Curse 16%   Def +8   ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ 1%   Heal & Santury แรงขึ้น +8% 
 +9   EXP+5%   DROP+5%   Max HP +270   Mdef +9   ป้องกันสถานะ Curse 18%   Def +9   ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ 2%   Heal & Santury แรงขึ้น +9% 
 +10   EXP+5%   DROP+5%   Max HP +300   Mdef +10   ป้องกันสถานะ Curse 20%   Def +10   ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ 3%   Heal & Santury แรงขึ้น +10% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Rideword Hat [1] & Blood Angel Hair Band [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Max HP +30   Critical +1   ป้องกันสถานะ Curse 2%   ATK +1   ASPD +1%   CRI Damage+1% 
 +2   EXP+1%      Max HP +60   Critical +2   ป้องกันสถานะ Curse 4%   ATK +2   ASPD +1%   CRI Damage+2% 
 +3   EXP+2%      Max HP +90   Critical +3   ป้องกันสถานะ Curse 6%   ATK +3   ASPD +1%   CRI Damage+3% 
 +4   EXP+2%   DROP+2%   Max HP +120   Critical +4   ป้องกันสถานะ Curse 8%   ATK +4   ASPD +1%   CRI Damage+4% 
 +5   EXP+3%   DROP+3%   Max HP +150   Critical +5   ป้องกันสถานะ Curse 10%   ATK +5   ASPD +1%   CRI Damage+5% 
 +6   EXP+3%   DROP+3%   Max HP +180   Critical +6   ป้องกันสถานะ Curse 12%   ATK +6   ASPD +1%   CRI Damage+6% 
 +7   EXP+4%   DROP+4%   Max HP +210   Critical +7   ป้องกันสถานะ Curse 14%   ATK +7   ASPD +2%   CRI Damage+7% 
 +8   EXP+4%   DROP+4%   Max HP +240   Critical +8   ป้องกันสถานะ Curse 16%   ATK +8   ASPD +3%   CRI Damage+8% 
 +9   EXP+5%   DROP+5%   Max HP +270   Critical +9   ป้องกันสถานะ Curse 18%   ATK +9   ASPD +4%   CRI Damage+9% 
 +10   EXP+5%   DROP+5%   Max HP +300   Critical +10   ป้องกันสถานะ Curse 20%   ATK +10   ASPD +5%   CRI Damage+10% 

  สถานะ Random การตีบวกของ White Snake Hat [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Max HP +30   Mdef +1   Critical +1   ATK +1   CRI Damage+1%   ASPD +1% 
 +2   EXP+1%      Max HP +60   Mdef +2   Critical +2   ATK +2   CRI Damage+2%   ASPD +1% 
 +3   EXP+2%      Max HP +90   Mdef +3   Critical +3   ATK +3   CRI Damage+3%   ASPD +1% 
 +4   EXP+2%   DROP+2%   Max HP +120   Mdef +4   Critical +4   ATK +4   CRI Damage+4%   ASPD +1% 
 +5   EXP+3%   DROP+3%   Max HP +150   Mdef +5   Critical +5   ATK +5   CRI Damage+5%   ASPD +1% 
 +6   EXP+3%   DROP+3%   Max HP +180   Mdef +6   Critical +6   ATK +6   CRI Damage+6%   ASPD +1% 
 +7   EXP+4%   DROP+4%   Max HP +210   Mdef +7   Critical +7   ATK +7   CRI Damage+7%   ASPD +2% 
 +8   EXP+4%   DROP+4%   Max HP +240   Mdef +8   Critical +8   ATK +8   CRI Damage+8%   ASPD +3% 
 +9   EXP+5%   DROP+5%   Max HP +270   Mdef +9   Critical +9   ATK +9   CRI Damage+9%   ASPD +4% 
 +10   EXP+5%   DROP+5%   Max HP +300   Mdef +10   Critical +10   ATK +10   CRI Damage+10%   ASPD +5% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Flying Evil Wing [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 1%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 1%   MAXSP +6   ATK +1   SP Recovery 2%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +2   EXP+1%      โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 2%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 2%   MAXSP +12   ATK +2   SP Recovery 4%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +3   EXP+1%      โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 3%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 3%   MAXSP +18   ATK +3   SP Recovery 6%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +4   EXP+2%   DROP +2%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 4%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 4%   MAXSP +24   ATK +4   SP Recovery 8%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +5   EXP+3%   DROP +3%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 5%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 5%   MAXSP +30   ATK +5   SP Recovery 10%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 2% 
 +6   EXP+3%   DROP +3%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 6%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 6%   MAXSP +36   ATK +6   SP Recovery 12%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 2% 
 +7   EXP+4%   DROP +4%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 7%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 7%   MAXSP +42   ATK +7   SP Recovery 14%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 3% 
 +8   EXP+4%   DROP +4%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 8%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 8%   MAXSP +48   ATK +8   SP Recovery 16%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 3% 
 +9   EXP+5%   DROP +5%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 9%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 9%   MAXSP +54   ATK +9   SP Recovery 18%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 4% 
 +10   EXP+5%   DROP +5%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 10%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 10%   MAXSP +60   ATK +10   SP Recovery 20%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 5% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Golden Apple of Archer [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Max HP +30   MDef +1   ป้องกันสถานะ Curse 2%   Heal & Santury แรงขึ้น +1%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 1%    
 +2   EXP+1%      Max HP +60   MDef +2   ป้องกันสถานะ Curse 4%   Heal & Santury แรงขึ้น +2%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 2%    
 +3   EXP+2%      Max HP +90   MDef +3   ป้องกันสถานะ Curse 6%   Heal & Santury แรงขึ้น +3%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 3%    
 +4   EXP+2%   Drop+2%   Max HP +120   MDef +4   ป้องกันสถานะ Curse 8%   Heal & Santury แรงขึ้น +4%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 4%   ลดร่าย 1% 
 +5   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +150   MDef +5   ป้องกันสถานะ Curse 10%   Heal & Santury แรงขึ้น +5%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 5%   ลดร่าย 2% 
 +6   EXP+3%   Drop+3%   Max HP +180   MDef +6   ป้องกันสถานะ Curse 12%   Heal & Santury แรงขึ้น +6%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 6%   ลดร่าย 2% 
 +7   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +210   MDef +7   ป้องกันสถานะ Curse 14%   Heal & Santury แรงขึ้น +7%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 7%   ลดร่าย 3% 
 +8   EXP+4%   Drop+4%   Max HP +240   MDef +8   ป้องกันสถานะ Curse 16%   Heal & Santury แรงขึ้น +8%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 8%   ลดร่าย 4% 
 +9   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +270   MDef +9   ป้องกันสถานะ Curse 18%   Heal & Santury แรงขึ้น +9%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 9%   ลดร่าย 5% 
 +10   EXP+5%   Drop+5%   Max HP +300   MDef +10   ป้องกันสถานะ Curse 20%   Heal & Santury แรงขึ้น +10%   ป้องกันธาตุ น้ำ ลม ไฟ ดิน 10%   ลดร่าย 6% 

  สถานะ Random การตีบวกของ Wrapping Cloth Ribbon [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Max HP +30   Mdef +1   ป้องกันสถานะ Curse 2%   Def +1      Heal & Santury แรงขึ้น +1% 
 +2   EXP+1%      Max HP +60   Mdef +2   ป้องกันสถานะ Curse 4%   Def +2      Heal & Santury แรงขึ้น +2% 
 +3   EXP+2%      Max HP +90   Mdef +3   ป้องกันสถานะ Curse 6%   Def +3      Heal & Santury แรงขึ้น +3% 
 +4   EXP+2%   DROP+2%   Max HP +120   Mdef +4   ป้องกันสถานะ Curse 8%   Def +4      Heal & Santury แรงขึ้น +4% 
 +5   EXP+3%   DROP+3%   Max HP +150   Mdef +5   ป้องกันสถานะ Curse 10%   Def +5      Heal & Santury แรงขึ้น +5% 
 +6   EXP+3%   DROP+3%   Max HP +180   Mdef +6   ป้องกันสถานะ Curse 12%   Def +6      Heal & Santury แรงขึ้น +6% 
 +7   EXP+4%   DROP+4%   Max HP +210   Mdef +7   ป้องกันสถานะ Curse 14%   Def +7   ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ 1%   Heal & Santury แรงขึ้น +7% 
 +8   EXP+4%   DROP+4%   Max HP +240   Mdef +8   ป้องกันสถานะ Curse 16%   Def +8   ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ 1%   Heal & Santury แรงขึ้น +8% 
 +9   EXP+5%   DROP+5%   Max HP +270   Mdef +9   ป้องกันสถานะ Curse 18%   Def +9   ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ 2%   Heal & Santury แรงขึ้น +9% 
 +10   EXP+5%   DROP+5%   Max HP +300   Mdef +10   ป้องกันสถานะ Curse 20%   Def +10   ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ 3%   Heal & Santury แรงขึ้น +10% 


สถานะ Random การตีบวกของ Chicken Of Love Hat [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      Flee+2   Critical+1   Cri Damage+1%   ATK+1      ASPD +1% 
 +2   EXP+1%      Flee+4   Critical+2   Cri Damage+2%   ATK+2      ASPD +1% 
 +3   EXP+2%      Flee+6   Critical+3   Cri Damage+3%   ATK+3      ASPD +1% 
 +4   EXP+2%   DROP+2%   Flee+8   Critical+4   Cri Damage+4%   ATK+4   ATK +1%   ASPD +1% 
 +5   EXP+3%   DROP+3%   Flee+10   Critical+5   Cri Damage+5%   ATK+5   ATK +2%   ASPD +1% 
 +6   EXP+3%   DROP+3%   Flee+12   Critical+6   Cri Damage+6%   ATK+6   ATK +2%   ASPD +1% 
 +7   EXP+4%   DROP+4%   Flee+14   Critical+7   Cri Damage+7%   ATK+7   ATK +3%   ASPD +2% 
 +8   EXP+4%   DROP+4%   Flee+16   Critical+8   Cri Damage+8%   ATK+8   ATK +4%   ASPD +3% 
 +9   EXP+5%   DROP+5%   Flee+18   Critical+9   Cri Damage+9%   ATK+9   ATK +5%   ASPD +4% 
 +10   EXP+5%   DROP+5%   Flee+20   Critical+10   Cri Damage+10%   ATK+10   ATK +7%   ASPD +5% 
  สถานะ Random การตีบวกของ Drooping Oscar [1] มีโอกาสทั้งหมดดังนี้  
 ระดับตีบวก                 
 +1   EXP+1%      โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 1%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 1%   MAXSP +6   ATK +1   SP Recovery 2%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +2   EXP+1%      โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 2%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 2%   MAXSP +12   ATK +2   SP Recovery 4%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +3   EXP+1%      โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 3%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 3%   MAXSP +18   ATK +3   SP Recovery 6%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +4   EXP+2%   DROP +2%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 4%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 4%   MAXSP +24   ATK +4   SP Recovery 8%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 1% 
 +5   EXP+3%   DROP +3%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 5%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 5%   MAXSP +30   ATK +5   SP Recovery 10%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 2% 
 +6   EXP+3%   DROP +3%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 6%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 6%   MAXSP +36   ATK +6   SP Recovery 12%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 2% 
 +7   EXP+4%   DROP +4%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 7%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 7%   MAXSP +42   ATK +7   SP Recovery 14%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 3% 
 +8   EXP+4%   DROP +4%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 8%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 8%   MAXSP +48   ATK +8   SP Recovery 16%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 3% 
 +9   EXP+5%   DROP +5%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 9%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 9%   MAXSP +54   ATK +9   SP Recovery 18%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 4% 
 +10   EXP+5%   DROP +5%   โจมตีธาตุไฟแรงขึ้น 10%   โจมตีธาตุลมแรงขึ้น 10%   MAXSP +60   ATK +10   SP Recovery 20%   โจมตีมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์แรงขึ้น 5% 


Refine Costume Rate
 ระดับตีบวก   +1  +2  +3  +4  +5  +6  +7  +8  +9  +10
 อัตราสำเร็จ   89   89   89   89   50   40   30   20   15   10 

Refine Costume Rate Enriched
 ระดับตีบวก   +1  +2  +3  +4  +5  +6  +7  +8  +9  +10
 อัตราสำเร็จ   99   99   99   99   60   50   40   30   25   20