สร้างเมื่อ :

รายละเอียดการลงทะเบียนกิลด์ที่เข้าร่วม PhoenixRO


 • สิทธิหากลงทะเบียนกิลด์ ช่วงทดสอบ Closed Beta และร่วมสงครามใน Season 1,2
 •       ทุกกิลด์ที่เข้าร่วมทดสอบ Closed Beta จะได้รับเงินเมื่อจบ Season 1,2 เป็นจำนวน 10,000 บาท โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม หากเข้าร่วมเพียง 1 กิจกรรม
 •          จะได้รับ เพียง 5,000 บาทได้รับเมื่อจบ Season รวมทั้งหมด 20,000 บาท (Season ละ 10,000 บาท)

 • สิทธิในการรับเงินสนับสนุนแต่ละ Season
 •       ในแต่ละ Season กิลด์ที่เข้าร่วม Season นั้นๆ จะได้รับเงินเมื่อจบ Season 10,000 บาท หากเข้าร่วมก่อนกิลด์วอร์แรก (ไม่นับ Pre-guildwar ทดสอบ)
 •       หากเข้าร่วมหลังจากกิลด์วอร์แรกจบไปแล้ว จะได้รับเงิน Season ละ 5,000 บาท เมื่อจบ Season

 • สิทธิในการรับเงินสนับสนุนของหัวหน้ากิลด์
 •     เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่หัวหน้ากิลด์ในการบริหารกิลด์เมื่อมีการลงทะเบียนร่วมสงครามในแต่ละ Season โดยเงินสนับสนุนนั้นจะโอนเข้าแก่หัวหน้ากิลด์โดยตรง
 •       เข้าร่วมสงครามครบไม่ขาดและมีผู้เล่นในกิลด์ออนไลน์จำนวนตามกติกาซึ่งอาจจะหักตามจำนวนภายหลัง สนับสนุน Season ละ 3,000 บาท
 •       หากกิลด์นั้นเข้าร่วมในช่วง Closed Beta ได้เพิ่ม ตามจำนวนกิจกรรมละ 1,000 บาท โดยได้รับต่อ Season (รวม 2,000 บาท) รวมทั้งหมด 5,000 บาท ต่อ Season

 • สิทธิในการรับไอเทมปั้มในการเข้าร่วมกิลด์วอร์
 •     ช่วง Pre-Guildwar โดยสำหรับ Season 1 นั้นจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง]
 •       กล่องปั้ม White GvG Potion Pack x100ea ในกล่องเปิด White GvG Potion ได้ x150ea Weight:5 สามารถเปิดได้ในบ้านวอร์
 •       กล่องปั้ม Blue GvG Potion Pack x75ea ในกล่องเปิด Blue GvG Potion ได้ x150ea Weight:5 สามารถเปิดได้ในบ้านวอร์

 • สิทธิในการรับเงินสนับสนุนกิลด์ที่ร่วมสงคราม แต่ไม่ได้บ้านเมื่อจบกิลด์วอร์
 •       เข้าร่วมสงครามนั้นๆ 15-20 คน สนับสนุน 500 บาท
 •       เข้าร่วมสงครามนั้นๆ 20-26 คน สนับสนุน 1,000 บาท

 • สิทธิในการรับหมวกประกันเพื่อนำไปซื้อขายไอเทมกับผู้เล่นอื่น
 •     หากให้ใจกัน ทีมงาน Phoenix RO ก็พร้อมจะรับผิดชอบการรับประกันแทน โดยกิลด์นั้นๆ ต้องเป็นกิลด์ที่มีการตรวจสอบว่าเป็นกิลด์ที่มีตัวตน และมีผู้เล่นอยู่จริง ไม่ใช่กิลด์ม้าและอาจจะมีการตรวจสอบโดยการขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้ากิลด์ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายหากมีการโกงเกิดขึ้น หรืออาจจะมีการคอลล์แบบเห็นหน้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 •       รับหมวกประกันที่มีมูลค่าต่ำสุด สามารถรับของ/ขายของได้ แต่ไม่สามารถรับ M หรืออื่นๆ ได้ กิลด์ละ 1 หมวกประกัน

 • สิทธิในการรับเงินสนับสนุนมีทติ้งกิลด์
 •     เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้เล่นในกิลด์นั้นได้พบปะสังสรรค์ได้พบเจอตัวจริงกันสร้างสัมพันธ์กันนอกเหนือจากในเกมคำนวนจาก 26x1000 (26 คือจำนวนผู้เล่นต่อกิลด์) = 26,000 บาท ต่อกิลด์
 •       เบิกหลังจบ Season 1 : 30% (จำกัด และสามารถเบิกได้ตามจำกัดเมื่อจบแต่ละ Season)
 •       เบิกหลังจบ Season 2 : 50% (จำกัด และสามารถเบิกได้ตามจำกัดเมื่อจบแต่ละ Season)
 •       เบิกหลังจบ Season 3 : 70% (จำกัด และสามารถเบิกได้ตามจำกัดเมื่อจบแต่ละ Season)
 •       เบิกหลังจบ Season 4 : 100% (จำกัด และสามารถเบิกได้ตามจำกัดเมื่อจบแต่ละ Season)
 •       เพิ่มให้อีก เมื่อเล่นต่อ Season 5-8 และต่อไปอีก เพราะเราวางแผนเปิดให้บริการในระยะยาว โดนจะมีการประกาศรายละเอียดให้ทราบเมื่อจบ Season 4

 • กิลด์ที่มาทีหลัง ลงทะเบียนทีหลังก็มีสิทธิ์รับเงินสนับสนุนการมีทติ้งเช่นกัน
 •     หากลงทะเบียนแต่ไม่เข้าร่วม Closed Beta แล้วมาตอนเปิดจริง จะลดตามระดับที่เข้ามาเล่นจริง
 •       ลงทะเบียนและเข้ามาเล่นจริงหลัง Closed Beta เงินสนับสนุนมีทติ้งลด 10%
 •       ลงทะเบียนและเข้ามาเล่นจริงหลังเริ่ม Season 1 เงินมีทติ้งสนับสนุนลด 20%
 •       ลงทะเบียนและเข้ามาเล่นจริงหลังเริ่ม Season 2 เงินมีทติ้งสนับสนุนลด 30%
 •        ลงทะเบียนและเข้ามาเล่นจริงหลังเริ่ม Season 3 เงินมีทติ้งสนับสนุนลด 40%
 •       ลงทะเบียนและเข้ามาเล่นจริงหลังเริ่ม Season 4 เงินมีทติ้งสนับสนุนลด 50%

 • สิทธิสำหรับหัวหน้ากิลด์ในการเข้าร่วมการประชุมเซิร์ฟเวอร์
 •     ทีมงานเล็งเห็นถึงการรับฟัง ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ปัญหานั้นได้ถูกแก้ไข จึงจะจัดให้มีการประชุมในทุกๆ เดือน และให้สิทธิ์ตัวแทนกิลด์ในการเข้าร่วมเพื่อพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ให้ดีมากที่สุดโดยแต่ละกำหนดการประชุมนั้นจะมีการแจ้งกติกาให้ทราบอีกครั้งเช่นกำหนดของผู้ติดตาม ฯลฯ ซึ่งจะไม่รวมกับการประชุมร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งจะถูกแยกออกไปอีกการประชุมซึ่งจะมีการจัดการประชุมอย่างเป็นระบบรวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
  •     รวมทั้งหมดที่ 1 กิลด์ที่ลงทะเบียน จะได้รับหากเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง Closed Beta และเปิดให้บริการจริงครบ 4 Season โดยทำครบตามกติกา โดยประมาณมากกว่า 106,000 บาท ไม่รวมรางวัลที่ได้ในการแข่งขัน และกิลด์วอร์

  

  No Embelm ชื่อกิลด์

  ลงทะเบียนเข้าร่วมสงคราม

  เข้าแข่งขันรายการ
  1 APOLOGiZE เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  2 พ้องเพื่อน เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  3 HORRORGUILD เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  4 Congo Republic` เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  5 BRAIN เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  6 บันเทิง เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  7 Aghanim เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  8 น้ำส้มเจ้เมจ` เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  9 BL4CK PE4RL เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  10 Ward- เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  11 Death Squad เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  12 Toxic เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  13 Soseity' เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  14 V.S.O.P เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  15 SELLSMAN เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  16 Moods` เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  17 -♦ป.ซุ้มไก่♦- เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  18 SPERM เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  19 -Wu- เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  20 มหาเวทดุจดาว เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  21 Ofarrel เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  22 ALLNIGHT เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  23 Dominic. เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  24 [- สู้เพื่อหมอ -] เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  25 Shhhhh เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  26 ไอ้ม่วงมาแล้ว` เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  27 oย่ๅxๅว่ๅllก่llค่ 40 เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  28 CLIMA. เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  29 ลาบ เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  30 Iya เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  31 เบรน., เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  32 HORROR GUILD เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  33 - victory - เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  34 เพื่อนพ่อง!! เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  35 Milan_CLUB เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta และ Open Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  36 Nobita เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1
  37 เพื่อนแม่ง เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง Closed Beta
  • ✔เข้าร่วมกิลด์วอร์ (ชิงปราสาท)
  • ✔ร่วมแข่งขัน Zone 26vs26
  • ✔ร่วมแข่งขัน กิลด์วอร์ 1-1