สร้างเมื่อ :
 •     Changelog 22/10/2023

 •       อัพเดท Item Option รายการใหม่ Upg Rouge Clothes [1] ใช้ตารางเดียวกับ Thief Clothes[]
 •       อัพเดท Item Option รายการใหม่ Upg Knight Full Plate (Pierce) [1]ใช้ตารางเดียวกับ Full Plate
 •       อัพเดท Item Option รายการใหม่ Upg Hunter Tights [1]ใช้ตารางเดียวกับ Tights[]
 •       อัพเดท Item Option รายการใหม่ Ability Red Muffler[1]ใช้ตารางเดียวกับ Muffler
 •       อัพเดท Item Option รายการใหม่ Ability Yellow Muffler[1]ใช้ตารางเดียวกับ Muffler
 •       อัพเดท Item Option รายการใหม่ Ability Blue Muffler[1]ใช้ตารางเดียวกับ Muffler
 •       อัพเดท Item Option รายการใหม่ Upg Valentine's Hat [1]ใช้ตารางเดียวกับ Valentine's Hat
 •       อัพเดท Item Option รายการใหม่ Golden Apple of Archer[1]
 •       อัพเดท Item Option รายการใหม่ Drooping Oscar [1]
 •       อัพเดท Item Option รายการใหม่ Triangle Rune [1]

 •       ปรับปรุงสมดุลอัตราออพชั่นของไอเท็ม Katar, Bow, Silk Robe, Shoeให้สามารถตีได้ง่ายขึ้น อ่านรายละเอียดที่นี่
 •       ปรับปรุงเพิ่มมอนสเตอร์ Porcellio ที่แมพ Einbech Mine Dungeon 1F

 •       อัพเดทไอเท็ม Recycle V5
 •       เพิ่ม Gacha Box V6 | จำหน่าย 290p อ่านรายละเอียดที่นี่
 •       เพิ่ม Dungeon : Horror Toy Factory


 • [ New Dungeon ]

  Horror Toy Factory Dungeon


  เดินทางจาก Toy Factory 02 [ xmas_dun02 (251,252) ] เพื่อไปยัง Horror Toy Factory[ 1@xm_d (251,252) ]

  Monster ภายในแมพ 


  Decorated Evil Tree
  30
  • MAXHP : 16,350
  • ATK : 1450 - 2000
  • DEF : 30
  • MDEF : 60
  • Size : Medium
  • Race : Demon
  • Property : Ghost 4

   

  • Dead Branch
  • Red Gemstone
  • Hung Doll
  • Decomposed Rope
  • Wooden Gnarl
  • Elder Branch
  • 2carat Diamond
  • Romantic Bow [4]

  Corrupt Cruise
  30
  • MAXHP : 15,200
  • ATK : 1350-2000
  • DEF : 30
  • MDEF : 60
  • Size : Medium
  • Race : Demon
  • Property : Ghost 4
  • Rough Oridecon
  • Scell
  • Crystal Blue
  • Manacles
  • Glove [1]

  Evil Dwelling Box
  30
  • MAXHP : 18,230
  • ATK : 1400- 2000
  • DEF : 30
  • MDEF : 65
  • Size : Medium
  • Race : Demon
  • Property : Ghost 4
  • Piece of Cake
  • Mould Powder
  • Tights [1]
  • Pearl

  Dancing Marionette
  30
  • MAXHP : 15,250
  • ATK : 1400 - 2000
  • DEF : 30
  • MDEF : 60
  • Size : Small
  • Race : Demon
  • Property : Ghost 4
  • Golden Hair
  • Level 5 Fire Wall
  • Damp Darkness
  • Oridecon


 •       เพิ่มกิจกรรม : World Boss


 • [ WORLD BOSS ]

  BOSS King Poring


  พิกัด Sograt Desert (moc_fild12)

  บอสจะเกิดเวลา 22.00 ของทุกวัน 


  King Poring
  N/A
  • MAXHP : 2,000,000
  • ATK : 7,000-10,000
  • DEF : 45
  • MDEF : 65
  • INT : 124
  • Size : Large
  • Race : Formless
  • Property : Neutral 2

   

  • Special Stone Black
  • Enriched Elunium
  • Enriched Oridecon
  • Gold
  • *** เหรียญ 1 CC จะดรอปทั่วแมพเป็นจำนวน 300 CC ***


 •       Level 7 Slot Jackpot V3 *** Level 7 Slot Jackpot V3 เปิด 22.00 น.***

  • ชั้นที่ 7
  •     C Winkle Golden Majestic

  • ชั้นที่ 6
  •     Mana Shadow Shield
  •     Mana Shadow Shoes

  • ชั้นที่ 5
  •     Full Plate [1]
  •     Old Card Album
  •     Saber [3]

  • ชั้นที่ 4
  •     Lucky Coin
  •     Mirror Shield [1]
  •     Haedonggum [2]
  •     Scuba Mask

  • ชั้นที่ 3
  •     Old Purple Box
  •     Guard [1]
  •     Chain Mail [1]
  •     Formal Suit [1]
  •     Gym Membership Card

  • ชั้นที่ 2
  •     Big Magic Defense Potion
  •     Big Defense Potion
  •     Saint's Robe [1]
  •     Silk Robe[1]
  •     Old Blue Box
  •     Shoes[1]

  • ชั้นที่ 1
  •     Megaphone
  •     Strength Food
  •     Agility Foog
  •     Intelligence Food
  •     Dexterity Food
  •     Lucky Food
  •     Vitality Food