สร้างเมื่อ :
 •     Changelog 13/10/2023

 •       ปรับเพิ่มอัตราดรอปของมอนสเตอร์ Majoruros
 •       ปรับเพิ่มอัตราดรอปของมอนสเตอร์ Sting
 •       ปรับเพิ่มอัตราดรอปของมอนสเตอร์ Anolian
 •       ปรับเพิ่มอัตราดรอปของมอนสเตอร์ Sea Otter
 •       เพิ่ม Dungeon Event V3


 • [ Dungeon Event ]

  Juperos Ruins F2 Special Dungeon  พิกัด NPC Morroc Town (184,94)

  Monster ภายในแมพ 


  Apocalypse
  30
  • MAXHP : 15,200
  • ATK : 1,000-1,500
  • DEF : 50
  • MDEF : 40
  • Size : Large
  • Race : Formless
  • Property : Neutral 3

   

  • Manteau [1]
  • Cogwheel
  • Fragment
  • Metal Fragment
  • Elunium
  • Steel
  • Gold

  Archdam
  30
  • MAXHP : 17,400
  • ATK : 1,000-1,700
  • DEF : 30
  • MDEF : 30
  • Size : Large
  • Race : Formless
  • Property : Neutral 3
  • Rusty Screw
  • Elunium
  • Oridecon
  • Steel
  • Full Plate[1]
  • Silver Ring