สร้างเมื่อ :
 •     Changelog 23/09/2023

 •       ปรับราคา Royal Jelly ให้ขายได้ 3500 ปกติ
 •       ปรับเรทดรอป Cheese 10%
 •       เปิด Dungeon "Einbroch Mine Dungeon 1F"
 • ทางไป >> mjo_dun03 15 48
  ไปถึง >> ein_dun01 262 258

  Monster ภายในแมพ 


  Mineral (MINERAL)
  25
  • MAXHP : 9,230
  • ATK : 730-950
  • DEF : 29
  • MDEF : 55
  • Size : Small
  • Race : Formless
  • Property : Shadow 2

   

  • Crystal Fragment 
  • Topaz
  • Waghnak [4] [One Hand]
  • Yellow Gemstone
  • Gold
  • Rough Oridecon
  • Rough Elunium

  Obsidian (OBSIDIAN)
  25
  • MAXHP : 10,225
  • ATK : 970-1150
  • DEF : 35
  • MDEF : 45
  • Size : Small
  • Race : Formless
  • Property : Shadow 2
  • Dark Crystal Fragment
  • 1carat Diamond
  • Unholy Touch[0]
  • Elunium
  • Steel
  • Rough Oridecon
  • Rough Elunium

  Pitman (PITMAN)
  50
  • MAXHP : 18,950
  • ATK : 750-1350
  • DEF : 28
  • MDEF : 50
  • Size : Large
  • Race : Formless
  • Property : Shadow 2
  • Old Pick
  • Used Iron Plate
  • Iron
  • Steel
  • Lantern
  • Rough Oridecon
  • Rough Elunium
  • Thief Clothes [1] [Body]
  • Pitman Card [Headgear]

  Waste Stove / Old Stove
  50
  • MAXHP : 20,150
  • ATK : 730-1215
  • DEF : 45
  • MDEF : 10
  • Size : Large
  • Race : Formless
  • Property : Shadow 2
  • Battered Kettle
  • Burnt Tree
  • Earring [1]
  • Manteau [1]
  • Dead Branch
  • Used Iron Plate
  • Rough Oridecon
  • Rough Elunium

  divine-pride.net Item - Pitman Card

  Pitman Card [Headgear] 

  [ คุณสมบัติ : 

  • หากมี STR มากกว่า 80 จะได้รับ ATK +1%
  • หากมี AGI มากกว่า 80 จะได้รับ ASPD +1%
  • หากมี VIT มากกว่า 80 จะได้รับ ป้องกันหลับ 100%
  • หากมี INT มากกว่า 80 จะได้รับ MATK +1%
  • หากมี DEX มากกว่า 80 จะได้รับ โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 1% ]

 •       เพิ่ม Gacha Box V2 *** เปิดขาย 24 กันยายน 2566 เวลา 20.00 น. ***
 •       Neo Critical Ring Box 900p
 •       เพิ่ม Dungeon Event V2


 • [ Dungeon Event ]

  MDEF & DEF Dungeon  พิกัด NPC Morroc Town (184,94)

  มอนสเตอรในแผนที่จะดรอป Gold (โอกาสดรอป 0.02%)

  Monster ภายในแมพ 


  Vanberk
  30
  • MAXHP : 10,230
  • ATK : 250-750
  • DEF : 100
  • MDEF : 100
  • Size : Medium
  • Race : Demi-Human
  • Property : Neutral 4

   

  • Gold
  • Royal Jelly
  • Bloody Rune
  • White Mask
  • Scalpel [3]

  Isilla
  30
  • MAXHP : 8,530
  • ATK : 100-850
  • DEF : 100
  • MDEF : 100
  • Size : Medium
  • Race : Demi-Human
  • Property : Neutral 4
  • Gold
  • Ring
  • Gold Ring
  • Bloody Rune
  • White Mask